Seksi alusvaatteet mies etsii naista homoseksuaaliseen

   Gay-hieronta

seksi alusvaatteet mies etsii naista homoseksuaaliseen

Candy came from out on the island, In the backroom she was everybodys darling, But she never lost her head Even when she was given head - she said. And the coloured girls go, doo dodoo. Little Joe never once gave it away, Ev'rybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there New York city is no place where they said: Sugar plum fairy came and hit the streets Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo, you should have seen him go go go - theysaid: Hey Sugar, take a walk on the wild side, Said hey honey, take a walk on the wild side.

Yleinen ajatus sukupuolesta on, että se on pysyvä ja muuttumaton ja että sukupuolia on toisensa poissulkevasti kaksi. Että kaikki ihmiset voidaan yksiselitteisesti määritellä ylläolevilla sukupuolimäärittelyillä joko pelkästään naiseksi TAI mieheksi. Yhteiskuntakin luokittelee ihmiset mm.

Syntyneelle lapselle annetaan sukupuolen ilmaiseva henkilötunnus hänen ulkoisten sukuelintensä mukaan. Myös etunimet ovat sukupuolisidonnaisia. Todellisuudessa sukupuolta määriteltäessä esiintyy kuitenkin erilaisia juridiseen kromosomaalisen, hormonaalisen, anatomisen, psyykkisen ja sosiaalisen sukupuolen yhdistelmiä.

Transvestisuutta ja transseksuaalisuutta tutkinut Robert Stoller toteaa ykskantaan, että sex- ja genderpiirteet eivät aivastaa toisiaanaan, korrelaatio ei ole täydellinen, toissanoen naispuolisetset eivät aina käyttäydy naisellisesja toteutauta feminiinisiä piirteieivätkä miespuolisetset aina käyttäydy maskuliinisesti Stoller ,9. Elävässä elämässä ihmisiä ei juuri koskaan kohdella pelkästään biologisen sukupuolensa edustajana, vaan sukupuolen käsitteeseen sisällytetään paljon muutakin, kuten erilaisia arvoja ja merkityksiä.

Sosiaalisen sukupuolen pohjana on roolien jakomiesten ja naisten rooleihin. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvalle aiheuttaa pulmia se, että nämä rooli-odotukset liitetään usein biologiseen sukupuoleen. Sukupuoliroolirajojen ylittämiseen on naisilla miehiä suuremmat mahdollisuudet, sillä naisen rooliin hyväksytään paljon ns.

Esimerkiksi koulussa tytön rajuus ja ns. Sama jatkuu usein aikuisiällä. Sara Heinämaa on sanonut sukupuolen olevantoiminnan tapa ja olemisen tyyli , Sukupuolesta puhuttaessa ei Butleria kaiketi voi ohittaa. Tuija Pulkkisen sanoin Butlerin heteroseksuaalisessa matriisissa Butler , on kyseessä järjestävä valta, joka asettaa kaksi olentoa, miehen ja naisen. Kumpikin koostuu tietyn seksuaalisen halun, tietynbiologisen ruumiin ja tietyn sosiaalisen roolin muodostamasta ykseydestä.

Halu naiseen, miehen ruumis ja miehen rooli sekä halu mieheen, naisen ruumis ja naisen rooli ovat kaksi"normaaliuden" tuottavan vallan sallimaa mahdollisuutta. Miten määritetään sukupuolienemmistöt, mitä ne ovat? Joku määritelmähän niille pitää olla, jos seuraava otsake on sukupuolivähemmistöt! Usein tällaista henkilöä kutsutaan joko mieheksi tai sitten naiseksi.

Mistä tajunnanvirta tuo mieleeni Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli teoksen toisen osan kuuluisan alkulauseen: Sukupuoli-identiteetti on sekä sosiaalisen että psykologisen tason käsite, jolla kuvataan henkilökohtaista kokemusta omasta sukupuolesta: Sukupuoli on keskeisimpiä persoonallisuuden kokemisen muotoja. Joskus ilmenee ristiriitaa biologisen sukupuolen ja omaksi koetun sukupuolenvälillä.

Usein se herättää paitsi henkilössä itsessään, erityisesti hänet kohtaavissa ihmisissä hämmennystä. Tuija Pulkkisen-sanoin fyysisesti miesmäinen nainen ja naiselta näyttävä mies ovat usein julman sosiaalisen naurun,kurinpidon ja uudelleen muotoilun kohteita, niin että viiksekäs nainen tai lihakseton mies korjaa sukupuolisesti väärän ruumiinsa karvojen poistolla tai body buildingillä, jolloin tuska ja häpeä liittyy yleensä ruumiilliseen ei-sopivuuteen sukupuolen suhteen Pulkkinen , Sukupuolivähemmistöihin voisi määritellä kuuluviksi ne ihmiset, joiden biologinen,sosiaalinen tai psyykkinen sukupuoli eivät muodosta jatkumoa,vaan nämä sukupuolen ulottuvuudet ovat ristiriidassa keskenään.

He eivät ole identiteetiltään tai ruumiilliselta olemukseltaan yksiselitteisesti "miehiä" tai"naisia", vaan jotain siltä väliltä.

Huuska, Jotkut sukupuolivähemmistöihin kuuluvat eivät katso olevansa "jotain siltä väliltä", vaan "sekä että". Sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä kutsutaan usein trans-ihmisiksi. Kuvaavampi nimitys transseksuaaleille ja transvestiiteille olisi transsukupuolinen: Toistaiseksi ei tiede ei ole pystynytselvittämään, mistä johtuu, että henkilö, jolla on normaalit kromosomit, hormonitoiminta sekä sisäiset ja ulkoiset sukupuolielimet, ei tunneolevansa kotonaan syntymässä saamassaan sukupuolessa.

Etiologia-tutkimusten painopiste on tällä hetkellä fysiologiassa. Nykytutkimuksen käsitys on, että transvestisuudessa ja transseksuaalisuudessa kyseessä on pysyvä ja peruuttamaton sukupuoli-identiteetinilmenemismuoto.

Kysymyksiin mieheydestä ja naiseudesta törmää jokainen identiteettiään rakentava ja tutkiva ihminen, vaikkakin erityisen tärkeitä ne ovat transseksuaaleille ja transvestiiteille. Sukupuolikeskustelun myötä ominaisuuksien jakaminen toisensa pois sulkevasti feminiinisiin ja maskuliinisiin on kyseenalaistettu. Lopulta myös jako miehiin ja naisiin lakkaa olemasta aina itsestään selvä.

Sukupuoliroolien ja käyttäytymismallien ero on monilta osin keinotekoinen,hämärä ja liukuva, kun erittelykriteereinä käytetään ulkoista käyttäytymistä,vaatetusta tai anatomiaa. Sukupuoli-identiteettiään pohtivaa ihmistä voi auttaa parhaiten tukemalla häntä löytämään ja hyväksymään omaidentiteettinsä.

Seuraavassa on lyhyesti kerrottu sukupuolivähemmistöihin kuuluvista eri ihmisryhmistä. Interseksuaali eli hermafrodiitti on henkilö, jolla on sekä miehen että naisen ruumiillisia sukupuoliominaisuuksia synnynnäisesti tai hänen biologinen sukupuolikaksinaisuutensa tulee esiin murrosiässä. Ristiinpukeutumista jaa transvestisuutta voidaan käyttää toistensa synonyymeina..

Merkityseroja seuraa siitä, että ristiinpukeutumisen käsite on transosakulttuurin piirissä kehitetty ja siksi myönteisempi ja neutraalimpi, eikä se sisällä samaa historiallista painolastiakuin transvestisuus tai transvestismi käsitteet,jotka historiallisesti ovat kehittyneet psykiatrisina kategorioina ja käsitteinä.. Transvestiitilla tarkoitetaan länsimaisissa kulttuureissa lähinnä miestä, joka ajoittain ilmentää itsessään olevia,sisäisestä tarpeesta esiin nousevia feminiinisiä puolia mahdollisimman monipuolisesti, esim.

Useimmille transvestiiteille transvestisuus on osa miehenä olemista, ei sen vaihtoehto. Heillä on tarveajoittain toteuttaa itseään naisena, halu olla sievä ja viehättävä käyttämällä perinteisesti vain naisille sallittuja keinoja, toive tulla nähdyksi, kohdatuksi ja hyväksytyksi sellaisena kokonaispersoonana, jollainen perimmältään tuntee olevansa.

Joillekin transvestiiteille riittää, että tavallisen miehisen vaatetuksen alla on jotain, joka kertoo itselle omasta feminiinisestä puolesta. Monelle transvestiitille mahdollisuus "osa-aikatyttöilyyn" on kuitenkin elämänehto: Masennus ja itsetuhoiset ajatukset saattavat saada silloin vallan. Transvestiitin erityisyys on, että hänessä "sisäiseksi" oletettu, seksuaalisuus, on räikeästi ulkopinnalla, vaatteissa ja eleissä. Transvestiitti ottaa käyttöön kulttuurisen sukupuoleen liittyvän symbolisen voimavaran, ja esittää sukupuolen.

Transvestiitti ilmaisee tietyn sukupuolen merkkiä kulttuurissa ja alleviivaa samalla tämän merkinmerkkiluonnetta. Usein naiseksi tai mieheksi pukeutunut transvestiitti ilmaisee esittämällä naisen tai miehen merkkiä paremmin kuin yksikään "luonnollinen" nainen tai mies.

Sukupuolitettua pukeutumista tutkinut Merjorie Garber Garber , toteaakin, että "tämä on skandaali. Joka liittyy transvestismiin, se kertoo totuuden sukupuolesta".

Pulkkinen , En ole keskustellut transvestiittien kanssa Tuija Pulkkisen teoriasta. Vaikka kulttuurisissa mielikuvissamme transvestiitti yleensä on naiseksi pukeutuva mies, transvestiitti voi yhtä hyvin olla mieheksi pukeutuva nainen. Käytännössä kuitenkin hyvin harva "mieheksi pukeutuva nainen" määrittelee itse itseään transvestiitiksi.

Käytän yleisesti käytössä olevan transvestismi-termin sijaan termiä transvestisuus, kuten monen muunkin ilmiön kohdalla olen muuttanut ismi-päätettä. Syynä siihen on, että mielestäni ismi-päätteiset sanat mielletään valinnaksi tai ideologiaksi. Myös Tuija Pulkkinen on arvostelluttransvestismi-termin käyttöä: Medikalisoiva valta ulottuu helposti myös ismi päätteeseen, jolloin ´transvestismi´ alkaa kuulostaa oireyhtymältä hieman autismin tapaan Pulkkinen , Tämä otsake on tässä tasapuolisuuden vuoksi: Tätä ilmiötä tarkastellessa ensimmäinen havainto on, että eri naisilla eri syyt valita pukeutumisensa tyyli.

Sen tajuaminen auttaa huomaamaan ilmiönmonisäikeisyyden myös silloin, kun biologinen mies toisinaan tahtoo käyttää naisten vaatekaapinvalikoimaa.

Meidän on helpompi hyväksyä, että naisella on miesten vaatteita tai maskuliininen tyyli - siinä missä mekkoon pukeutuva mies määrittyy "transuksi", miehen pukuun pukeutuvaan naiseen sijoitetaan sellaisia määrityksiä kuten ehkä osaaminen, määrätietoisuus, kiehtovuus tai trendikkyys. Näin ei tienkään ole aina ollut: Mieheksi pukeutuvat naiset eivät ole uusitutkimuskohde. Kiinnostunut lukija voi etsiä käsiinsä vaikkapa teoksen "Uusin silmin.

Lesbinen katse kulttuuriin" , toim. Homeovestiitti pukeutuu oman sukupuolensa vaatteisiin ja eläytyy oman sukupuolensa rooleihin korostuneella tavalla, jossa hän tietoisesti hyödyntää kulttuurisia mielikuvia, fantasioita ja representaatioita naiseudesta tai mieheydestä sekä maskuliinisuuden ja feminiinisyydenkoodeja.

Homeovestiitti ikään kuin esittää omaa sukupuoltaan; nainen pukeutuu ja eläytyy Naiseksi esimerkiksi Noidaksi, Huoraksi, Jumalattareksi, Femme Fataleksi, Tädiksi tai mies pukeutuu ja eläytyy Mieheksi.

Pukeutuminen ja eläytyminen tuottaa homeovestiitille mielihyvää, joka voi liittyä esimerkiksi omaan persoonaan liittyvien fantasioiden toteuttamiseen tai sukupuolen esityksellisen luonteen paljastamiseen. Alunperin homeovestiitti -käsitettä on käytetty ja voidaan vieläkin käyttää negatiivisessa merkityksessä sukupuolen taakse naamioitumisena eli esimerkiksi naisesta, joka valitsee korostuneen naisellisen tyylin ja käytöksen peittääkseen persoonansa maskuliinisuutta.

Transseksuaalilla tarkoitetaan miestä tai naista, joka tuntee kuuluvansa muuhun kuin syntymässä määriteltyyn sukupuoleen ja jolle tämä ristiriita on niin vaikea, että hän kokee usein tarvitsevansa ulkoisen sukupuolensa korjaamista vastaamaan sisäistä kokemustaan. Monet transseksuaalit hakevat lääketieteellisiä hoitoja voidakseen korjata fyysisiä sukupuoliominaisuuksiaan vastaamaan paremmin omaksi koettua sukupuoli-identiteettiään.

Sukupuolenkorjaushoitoihin ryhtyminen ja niiden läpivieminen on monitasoinen ja vuosienmittainen prosessi. Sen yksi taso kulkee lääketieteellisten hoitojen piirissä: Myös nimi ja henkilötunnus voidaan muuttaa. Prosessin vaativimmat osuudet lienee kuitenkin sekä omasopeutuminen että sosiaaliseen elämään liittyvät tekijät. Transseksuaalit voidaan jakaa miehestä naiseksi eli mtf-transseksuaaleihin ja naisesta mieheksi eli ftm-transseksuaaleihin.

Toinen jaottelu, josta usein kuulee transseksuaalien kohdalla puhuttavan, on jako pre-op, post-op- ja nonop-transseksuaaleihin.

Tämä jako perustuu siihen, missä hoitoprosessin vaiheessa transseksuaali on: Transgenderit sijoittuvat sukupuolijatkumolla transseksuaalin ja transvestiitin välimaastoon. Rajankäynti siitä, milloin on kysymyksessä transseksuaali ja milloin transvestiitti on toisinaan mahdotonta ja usein tarpeetonta. Joillekin toimivin vaihtoehto on elää transvestiittielämää, vaikka transseksuaalisuus olisi lähempänä omaa identiteettiä.

Identiteetille saatu hyväksyntä ja tuki saattaa auttaa transvestiittia löytämään tavan elää kehon ja omaksi koetun identiteetin jatkuvassa ristiriidassa ilmanlääketieteellisiä korjauksia. Joidenkin kohdalla transseksuaalisuushoitoihin olisi sekä tarvetta että halua,mutta niihin ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta, jolloin transvestiittielämä on seuraavaksi toimivin vaihtoehto.

Toisaalta taas joku transseksuaali saattaa keskeyttää hoidot, koska on sitä mieltä, että transvestiittielämän moniulotteisuus antaa laajemmat mahdollisuudet ilmentää itseään.

Tai joku, jolla"oikeasti" on transvestiitin sielu, hakeutuu sukupuolenkorjaushoitoihin, koska on helpompaa olla mies TAI nainen,ei sekä että. Näissä tapauksissa ihminen toisinaan määrittelee itsensä tai tulee määritellyksi transvestiitin tai transseksuaalin sijaan transgenderiksi. Näin ollen transgenderiä voitaisiin kutsua myös esimerkiksi kokopäivätransvestiitiksi tai transseksuaaliksi, joka ei lähde hoitoihin. Transgender elää siis jatkuvassa biologisen ja sosiaalisen sukupuolenristiriidassa; tämä ei kuitenkaan tarkoita, että transgender itse kokisi tilanteensa välttämättä ristiriitaiseksi.

Transgendereiden keskuudessa ei voida tehdä tarkkaa eroa toisaalla transvestiitteihin ja toisaalla transseksuaaleihin. Muualla maailmassa transgender-nimitystä käytetään myös sukupuolivähemmistöjen yleisnimikkeenä, minkä minä puolestani edellä ehdotin suomennettavaksi siinä merkityksessä termillä transsukupuolinen. She-male on henkilö, jolla on sekä penis että rinnat ja hän kokee tämän fyysisen sukupuolikaksinaisuuden sopivan identiteettinsä.

She-male henkilön fyysinen sukupuolikaksinaisuus on itse hankittua -esimerkiksi biologinen mies kehittää itselleen rinnat harjoittamalla yksipuolisesti rintalihaksia, hormonihoidolla tai leikkauttamalla silikonirinnat Huuska, Drag queeniksi määritellään mies, joka pukeutuu naiseksi show-mielessä, usein enemmän tai vähemmän ammattimaisesti, ja on tyyliltään feminiininen spektaakkeli. Seksuaalisissa alakulttuureissa drag queenien asema on vertaansa vailla oleva uniikki Pulkkinen,, Myös Butlerilla on ollut sanansa sanottavana drageista: Mikäs sitten erottaa transvestiitin ja drag queenin?

Ehkä joku ero transvestiitin ja drag queenin välillä on se, että transvestiitti tyttöilee ensisijassa itsensä tähden vaikka saattaakin mielellään ilmentää sitä puolta itsestään muillekin, mutta drag queenien kohdalla korostus näyttää selvästi olevan se, että sitä tehdään muille, ei itselle. Suomessa ja muuallakin Euroopassa on yleistä, että transvestiitit löytyvät heteroseksuaalista elämää elävien joukosta, kun taas drag queenit tulevat miltei aina homoalakulttuurista.

Miksi tämä jako on usein niin silmiinpistävänselkeä, on mielenkiintoinen, mutta sen selittämiseksi tarvitaan toinen tutkimus. Suomessa on useitakin tunnettuja drag queenartisteja ja ryhmiä, heistä voisi mainita Les Boys´n jotka laulaa omalla äänellään, jumalaisesti ,Morganin ja Les Femmes´n, Apres Rasage´n, Sirkka Tälli lienee kaikille television katsojille jo tuttu, julkisuutta ovat viime vuosina saaneet myös Miss Draq Queen -kisat, joissa viime vuonna voiton vei kotiin Miss Barbie ja edellisenä vuonna Heikki.

Drag-rintaman uudet tulokkaat ovat drag kingit,jotka ovat naisten usein karrikoidustikin tekemiä mies rooleja showesityksissä tai muissa rooli-iloitteluissa. Drag-kuningas voisi olla vaikkapa yleisölle esiintyvä performanssitaiteilija.

Ilmiönä drag kingit eivät itseasiassa kuitenkaan ole niin uusi: Tuija Pulkkinen vertaa seksuaalistenalakulttuurien drag kingejä "mieheksi hyvinkin systemaattisesti pukeutuviin ja roolikäyttäytyviin naisiin" ja toteaa,että jälkimmäiset eivät tule yleensä luokitelluksi erilleen muista butch-naisista Pulkkinen , Itse olen nähnyt ainoastaan yhdenesiintyvän Drag King ryhmän Itis Seventeen´n.

Ihmiset eivät ole pelkästään joko feminiinisiä tai maskuliinisia,vaan he voivat olla myös sekä hyvin maskuliinisia että hyvin feminiinisiä Jukka Lehtonen, Androgyynisyydessä yhdistyy samassa ihmisessä runsaasti sekä maskuliinisena että feminiinisenä pidettyjä ominaisuuksia, ulkomuodossa tai persoonallisuudessa.

Androgyynisyyteen liittyy se, että halutaan olla korostamatta vain oman sukupuolen käytöstapaa ja pukeutumista. Androgyynisyys näyttää olevan tällä hetkellä yleistä ja lisääntyy varmaan edelleen sukupuoliroolien yhä väljentyessä.

Varsinkin nuoremmat ihmiset ovat jo useita vuosia ihailleet sekä androgyynejä pop- ja rock-tähtiä että androgyynisiä ystäviä, tuttavia ja ihastuksen kohteita.

Androgyynin vastakohta, jolla on hyvin vähän sekä maskuliinisia että feminiinisiä ominaisuuksia, on sukupuoleltaan neutri Jukka Lehtonen Genderblendaaja elää tai käyttäytyy niin, että ympäristö erehtyy hänen sukupuolestaan Jukka Lehtonen , 20 , jolloin muut ihmiset saattavat tulkita genderblendaaja-naisen mieheksi ja genderblendaaja-miehen naiseksi, vaikka henkilö ei välttämättä itse koekaan sukupuoliristiriitaa. Sukupuolikoodien sekoittelu voi olla tällöin varsin tietoista, vaikkakin on varmasti niitäkin genderblendaajia, joille sukupuolensekoittelu ei ole omaa valintaa.

Genderblendaajat näyttävät niin selvästi omalle sukupuolelle asetettujen odotusten vastaiselta, että he sananmukaisesti sekoittavat sukupuolia.

Genderblendaaminen näyttää nykyään olevan varsinkin nuorison keskuudessa. Jolloin saman ihmisen olemuksessa on tyylissä yhdistyvät sekä miehisinä että naisellisina pidettyjä piirteitä. Muiden ihmisten on vaikeaa tai mahdotonta tulkita gender blenderin sukupuolta. Taiteiden maailmassa genderblendaus ei ole mitään uutta, mikä onkin ollut jo monille sukupolville ihailun ja kauhistuksen kohteena. Gender fuckilla tarkoitetaan tahallista sukupuolella härnäämistä, kun sukupuolista tehdään tarkoituksella pilaa.

Se on välinpitämättömyyttä tai provokaatiota, jossa ylitetään ja samalla tehdään näkyväksi sukupuolisäädyllisyyden rajat, yhdistämällä yhteensopimattomia symbolisesti vahvasti latautuneita sukupuolikoodeja Huuska, Gender fuckin takana on usein kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen jaetun kulttuurin kyseenalaistaminen ja sen kustannuksella hupailu. Voisi sanoa, että se on sukupuolipoliittisesti motivoitunutta sukupuolikoodien sekoittelua, jossa tietoisesti halutaan purkaa käsitystä kahden "vastakkaisen" sukupuolen olemassaolosta.

Gender fuckia voisi olla esimerkiksi se, että biologinen mies jättää rintakarvat näyttävästi esille mekon anteliaasta kaula-aukosta. Sukupuoli-identiteettiin ja seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä pohdittaessa on tärkeää ymmärtää, että on kaksi eri asiaa mitä sukupuolta ihminen on ja mikä on hänen seksuaalinen suuntautumisensa. Ne ovat toisistaan riippumattomia siinä mielessä, että sukupuoli-identiteetistä ei automaattisesti voi päätellä seksuaali-identiteettiä tai päinvastoin.

Tässä yhteydessä seksuaalisuudesta on tarkoitus käsitellä sen kahta ala teemaa, ensin seksuaalisen halun kohteen perusteella tehtyä jakoa heteroseksuaaleihin ja seksuaalivähemmistöihin eli homo- ja biseksuaaleihin, jonka tässä olen siis koonnut "seksuaalinen suuntautuminen" alaotsikon alle, ja toiseksi joitakin ns. Jotta seksuaalisuus ei jäisi aivan niin kapealle tarkastelulle, lainaan tähän pätkän siitä, mitä Kontula ja Haavio-Mannila ovat kirjoittaneet seksuaalisesta halusta: Biologisena ilmiönä seksuaalinen halu tähtää sukupuolivietin tyydyttämiseen ja jälkeläisten saamiseen.

Sen välineenä on sukupuolinen kiihottuminen ja nautinto. Seksuaalinen halu, etenkin sen toteuttaminen käytännössä, määräytyy myös sosiaalisesti ja tiedollisesti. Yksilön sosiaalinen ympäristö vaikuttaa suuresti hänen seksuaaliseen käyttäytymiseensä. Yhteiskunta ja sen kulttuuri joko kannustavat tai kieltävät tiettyjä sukupuolihalun tyydyttämistapoja.

Tiedollisesti eli kognitiivisesti halun toteuttamiseen vaikuttavat ihmisen lapsuudessa ja nuoruudessa havaitsemat ja oppimat seksuaalisen käyttäytymisen mallit.

Seksuaalienemmistö on käsitteenä väljä, usein viitataan heteroseksuaaleihin, mahdollisesti ns. Jotain "normaalia ja itsestään selvää, ei poikkeavaa". Ei kai sitä heteroseksuaalisuutta määritellä? Määritelmä ei yllättäen osu käteen seksuaalisuutta käsittelevistä perusteoksista.

Heteroseksuaalisuutta voisi määritellä vaikkapa seuraavasti: Suvi Ronkainen , 36 kirjoittaa: Heterous on oletusarvo, normaliteetti, tausta, jota emme edes huomaa, mutta jonka suhteen lesborakkaus tai biseksuaalisuus erottuvat. Lisäksi heterous ei ole ensisijaisesti seksuaalisuutta, ei oikeastaan edes suhteita vaan normaalia, tavallista elämää´".

Suvi Ronkainen , Lainaan tässä myös Pia Purraa: Skriptit ovat eräänlaisia kognitiivisia käsikirjoituksia siitä, miten tietyssä tilanteessa toimitaan, kuka tekee mitäkin ja missä järjestyksessä. Sitä miten ja kenen kuuluu toimia, kun mies ja nainen kohtaavat ja kiinnostuvat toisistaan ohjaa skripti, jota nimitän heteroseksuaalisen kohtaamisen skriptiksi.

Tämän kulttuurisen skriptin mukaan mies on se, joka johtaa toimintaa, mies tekee aloitteet ja siirrot, mies hakee tanssiin, mies pyytää päästä saatolle, mies suutelee, mies pyytää puhelinnumeroa ja mies kosii. Naisentehtävä on olla passiivinen, valloitettava kohde. Ei tainnut tehdä heteroseksuaalisuuden määrittelylle oikeutta, vai? Näin vaikeaa se on.

Yllätä minut ja lähetä minulle käypäinen määritelmä! Seksuaalivähemmistöihin luetaan tämän määritelmän mukaan homoseksuaalit eli homomiehet ja lesbot, sekä biseksuaalit. Seksuaali-identiteetistä puhuttaessa usein ajatellaan, että heteroseksuaalisuus on tunne, muut seksuaali-identiteettien katsotaan helposti edellyttävän tekoja. Tällaiselle ajattelulle ei ole edellytyksiä. Biseksuaali on biseksuaali silloin kun löytää tämän identiteettinsä eikä vasta sitten kun on tehnyt biseksuaalisia tekoja, aivan kuten heterokin voi olla hetero ilman ainoaakaan seksuaalista tekoa.

Tiettyjä asioita kokeneesta henkilöstä ei tule tämän ryhmän tai vähemmistönjäsentä ellei hän itse koe tämän käytöksen kuuluvan oman identiteettinsä osaksi. Kontula ja Haavio-Mannila, , Homoseksuaalisuus on eroottista ja emotionaalista vetovoimaa samaa sukupuolta oleviin.

Huuska Homoseksuaali-termin alle mahtuvat niin miehet kuin naisetkin. Kun halutaan yhtä aikaa ilmaista sekä sukupuolta että seksuaalista suuntautumista,voidaan puhua lesboista homoseksuaalinen nainen, emotionaalinen ja seksuaalinen halu kohdistuu naisiin tai homomiehistä. Kaikki eivät pidä homoseksuaali tai lesbo -sanoista tai eivät muuten vaan identifioidu niihin,vaikka määritelmän mukaan voisivatkin pitää termiä omanaan.

Toisinaan kuulee lesbojen sijaan puhuttavan esimerkiksi naista rakastavista naisista. Toisinaan, kun miehellä on seksiä miehen kanssa, hän ei meillä itseään sen enempää homo- kuin biseksuaaliksikaan, vaan on yksinkertaisesti vaikkapa mies jolla on seksiä miehen kanssa.

Bi-ihminen voi ihastua, rakastua, kaivata hellyyttä, läheisyyttä, rakkautta, seksiä, kumppanuutta tai joitakin näistä sukupuolesta riippumatta tietyltä ihmiseltä tai tietyiltä ihmisiltä. Jotkut biseksuaalit kokevat ihastuvansa itseään viehättäviin miehiin ja naisiin, toiset kokevat ihastuvansa itseään viehättäviin ihmisiin tai mieheyden ja naiseuden yhdistelmiin ihmisissä.

Useimmiten biseksuaalia kiinnostaa eroottisesti enemmän jompikumpi sukupuoli; toisinaan häntä kiinnostavat yhtä paljon kummankin sukupuolen jäsenet. Biseksuaali voi myös kokea eroottisen kiinnostuksensa eri sukupuoliin joustavaksi ja muuttuvaksi eri elämänvaiheissa.

Silloin kun biseksuaali elää parisuhteessa, biseksuaalisuus ei sinänsä määritä parisuhteen muotoa; bi-ihmisten parisuhteet voivat olla esimerkiksi pitkä- tai lyhytaikaisia, avoimia tai uskollisia, kuten heteroiden, homojen ja lesbojen parisuhteetkin. Lainaan tässä myös Suvi Ronkainen ajatuksia biseksuaalisuudesta: Sekä itseymmärrys että seksuaalisuhteiden kuviot muuttuvat voimakkaammin ajan myötä kuin homojen tai heteroidenelämässä. Lisäksi biseksuaalien´biseksuaalisuus´- kun ajatellaan biseksuaalien rakastumista, eroottista halua tai seksikumppanien sukupuolijakaumaa vaihtelee puhumattakaan siitä, millä tavoin he itse biseksuaalisuuttaan käsittelevät ja elävät.

Joillekin henkilöille biseksuaalisuus liittyy yksinkertaisesti seksiin samalla kun yhteisöksi, johon sitoudutaan,nimetään lesbot tai homot. Toiselle henkilölle biseksuaalisuus on ehkä tekniikkaa: Kolmannelle biseksuaalisuus on syvää rakastumista sekä naisiin että miehiin. Neljännelle biseksuaalisuus on heteroseksismin feminististä vastustamista samalla, kun henkilö ehkä elää heteroseksuaalisessa suhteessa. Biseksuaalit ovat kirjava joukko! Kathleen Bennet kiteyttää biseksuaalisuuden seuraavasti: Biseksuaalisuus on orientaatio, joka koostuu merkitysten varjopaikoista, rakkauden ja halunsiirtyvistä vektoreista.

Se on nimettävissä vain identifioimalla itse itsensä, mikä ei ole helppo tapa sitoutua. Mutta tällä tavoin biseksuaalinen identiteetti haastaa dualismin. Seksuaalisuus on paljon muutakin kuin seksuaalinen suuntautuminen. Siihen kuuluu esimerkiksi erilaiset erotiikan "alalajit", joita tässä kutsunlisämausteiksi. Toisinaan sen ovat tekoja, toisinaan toiveita,toisinaan fantasioita. Mainitsen tässä joitakin lisämausteita, pääasiassa niitä, jotka helposti ihmisten mielissä menevät sekaisin transvestisuuden kanssa.

Fetisisti kokee eroottista nautintoa tai voimakasta kokonaisvaltaista mielihyvää ollessaan tekemisissä fetissinsä, tietyn esineen tai asian kanssa. Fetissi voi olla esimerkiksi materiaali nahka, pitsi?

Fetissi herättää voimakkaita kiihottavia mielikuvia, jotka voivat suoraan liittyä eroottisiin fantasioihin tai olla intensiivisiä mutta vaikeasti kuvattavia tunteita, mielikuvia ja tunnelmia herättäviä vertaa unien tunteisiin ja tunnelmiin, joita usein on mahdotonta kuvata. Fetissi voi olla myös yksilöllinen, vain tietyn fetisistin mielikuvitusmaailmaan vetoava.

Toisille ihmisille fetisismi on heidän seksuaalisessa suuntautumisessaan kaikkein keskeisintä, toisille se on osa seksuaalielämää tai lisänautinnon tuoja.

Voidaan ajatella, että taipumus ladata seksuaalisesti tiettyjä objekteja on meissä kaikissa. Voisi väittää,että kulttuurissamme kaikkein yleisin fetissi tällä hetkellä on sukupuoli, koska niin monet kokevat poissulkevasti vain toisen sukupuolen jäsenet itseään kiihottaviksi. Yksi fetisitisyyden muoto on transvestinen fetisistisyys, jolloin ristiinpukeutuminen voi myös olla yksieroottisen roolileikin toteuttamismuoto.

Jotkut miehet pukeutuvat naisten vaatteisiin, vaikkapa alusvaatteisiin tai pitkiin sukkiin, joko itsetyydytyksen tai muun seksuaalisen tyydytyksen yhteydessä. Silloin ei kyseessä ole transvestisuus eikä transseksuaalisuus vaan siis fetisistisyys, tarkemmin sanottuna transvestinen fetisistisyys. Miehiä, jotka saavat seksuaalista mielihyvää pukeutumalla naisten alusvaatteisiin, sukkahousuihin tai pitkiin sukkiin, lienee Suomessakin useita kymmeniä tuhansia.

Se kohta, jossa transvestinen fetisistisyys loppuu ja transvestisuus alkaa tai toisinpäin , on toisinaan vaikeasti määriteltävissä vaikkakaan siis kaikilla transvestiiteilla ei transvestisuuteen liitykään seksuaalista mielihyvää. Ehkä selkein konkreettinen ero transvestiitin ja transvestisen fetisistin välillä on se, että fetisisti tavoittelee tällä keinoin pelkkää seksuaalista mielihyvää, jolloin hän yleensä haluaa riisua naisellisen vaateparren pois laukeamisenjälkeen.

Useimmat naisten vaatteita käyttävät miehet tietävät itse, kumpaan ryhmään kuuluvat. Vaikka rajan tekeminen transvestiitin ja transvestisen fetisistinvälille saattaa toisinaan tuntua hiusten halkomiselta, henkilön itsensä kannalta saattaa kuitenkin olla hyvinkin tärkeää löytää oikeamääritelmä.

Transdiggari saattaa kokea eroottisesti puoleensavetäväksi sen, että samassa ihmisessä yhdistyy häntäkiehtovalla tavalla maskuliinisiksi ja feminiinisiksi kulttuurissamme määriteltyjä ominaisuuksia.

Transdiggari saattaa myös ihastua ihmisiin, jotka hän kokee toisaalta miehiksi ja toisaalta naisiksi. Ekshibitionistille tuottaa eroottista mielihyvää omien ruumiinosien, ruumiinmuotojen tai seksuaalisen toiminnan tarkoituksellinen paljastaminen toisten ihmisten katseille. Ekshibitionisti voi paljastaa ruumiinosia ja-muotoja yhtä hyvin riisuutumalla kuin pukeutumallakin, esimerkiksi minihameeseen, läpinäkyviin vaatteisiin tai tiukkoihin farkkuihin.

Ekshibitionismissa nautintoa voi myös tuottaa toisten katseiden kohteena oleminen tai tietoisuus toisten läsnäolosta masturbaation tai seksin aikana. Vastuullinen ekshibitionisti on tietoinen siitä, että hän ekshippaillessaan voi käyttää valtaa hallitsemalla toisten ihmisten tilaa, näkökenttää tai yksityisyyttä esiintymisellään. Huomaavainen ekshippari toteuttaakin eroottisuuttaan muut huomioiden, esimerkiksi esittäytyen vain vapaaehtoiselle ja roolileikissä mukana olevalle yleisölle.

Yksi ekshibitionismin muoto on huomionhakeminen vaatteiden ja muun tyylin avulla. Jonkun miehen ekshibbailun tarvetta saattaa tyydyttää näyttäytyminen muiden joukossa naiseksi pukeutuneena.

Olennaista ei hänelle kuitenkaan ole nimenomaan juuri naisenulkoasun valitseminen, saman tarpeen saattaisi tyydyttää liikkuminen vaikkapa avaruusolion näköiseksi laittautuneena. Tärkeintä on että saa näyttäytyä ja että tulee nähdyksi. Voyeristisuus ei liity transvestisuuteen, mutta koska edellä käsiteltiin ekshibbailua, niin otetaan sitten voyeristitkin täydentämään eroottistenlisämausteiden kirjoa.

Voyerismissa eroottista mielihyvää tuottaa toisten ihmisten ruumiinosien, ruumiinmuotojen tai seksuaalisen toiminnan, esimerkiksi seksin tai masturbaation,katseleminen. Katselemisesta saatavaa seksuaalista mielihyvää voi toteuttaa elokuvien, teatterin tai pornografian välityksellä, fantasioissa,seksileikeissä toisten ihmisten kanssa ja autoerotiikassa.

Osakatselemiseen liittyvää nautintoa saattaa olla katsottavaan henkilöön tai henkilöihin samaistuminen. Huomaavainen voyeristi ottaa eettiset näkökohdat huomioon, jos hän nauttii erityisesti katsellessaan ihmisiä, jotka eivät tiedä olevansa katsottavina.

Sadomasokisti saa eroottista nautintoa toisen alistamisesta tai alistetuksi tulemisesta, kivun kokemisesta tai tuottamisesta roolileikeissä. Sadomasokismi ei ole väkivaltaa vaan vapaaehtoista ja nautinnollista valtaleikkiä, johon voi kuulua esimerkiksi kuvitteellisia rooleja ja rooliasuihin pukeutumista, mielikuvia, sanallista nöyryytystä, solvauksia tai uhkauksia, sitomista,kuritusta, viiltelyä tai ruoskintaa.

Sadomasokismissa henkinen tai ruumiillinen alistaminen ei ylitä osallistujien sietokykyä, vaan osallistujat sopivat yhdessä roolileikin sisällöstä ja turvasanoista. Turvasanoilla voi jännitteen katoamatta ohjailla tapahtumia, esimerkiksi keskeyttää leikin tai lisätä sen intensiteettiä. Jos osallistujien sietokyky esim.

Sadomasokististen roolileikkien voikin ajatella edellyttävän erityistä luottamusta,yhteisymmärrystä ja sopimista osallistujien kesken. Henkilöstä, joka on erityisen mieltynyt alistamiseen, voidaan käyttää käsitteitä sadisti, aktiivi, top ja alistetuksi tulemisesta nauttivasta masokisti, passiivi ja bottom.

Passiivi käsite alistuvasta osapuolesta on kuitenkin siinä mielessä harhaanjohtava, että alistuva osapuolihan aktiivisesti toteuttaa fantasioitaan ja kontrolloi kokoajan roolileikkiä turvasanoilla. Sadomasokistiset unet ja fantasiat sekä seksikäytännöt ja mielikuvat kuten "toisen ottaminen" tai "otetuksi tuleminen" tai "antautuminen" ja kivusta nauttiminen, esimerkiksi fritsujen muodossa, ovat hyvin yleisiä.

Jokainen voikin itse päättää, milloin sadomasokismi on hänelle niin tärkeä osa hänen omaa seksuaalisuuttaan tai identiteettiään tai milloin hän samaistuu niin paljon SM-osakultturiin, että haluaa määritellä itseään sadomasokismiin liittyvillä käsitteillä. Tämäkin on transvestisuudesta irrallinen ilmiö. Autoerotiikka on eroottista nautintoa, jota ihminen saa omasta ruumiillisuudestaan, aistillisuudestaan ja mielikuvituksestaan.

Autoerotiikassa seksuaalista mielihyvää voivat tuottaa unet, fantasiat, kuvitelmat, omanruumiin katseleminen, kosketteleminen haistelu tai maistelu, masturbaatio, pukeutuminen ja riisuutuminen tietyllä tavalla, itsensä ja muiden kuvitteleminen kiihottaviin rooleihin.

Fantasioissaan voi ylittää ajan, paikan, henkilöiden ja omien moraalikäsitysten rajoja ja nauttia sellaisestakin, mikä todellisuudessa ei olisi itselle mahdollista toteuttaa. Autoerotiikka on myös käytännössä lähes aina turvaseksiä. Kulttuurissamme autoerotiikka arvotetaan toisinaan vähempiarvoiseksi korvikkeeksi "oikealle seksille" toisen ihmisen kanssa. Ei ole kuitenkaan mielekästä asettaa arvojärjestykseen erotiikkaa toisen ihmisen kanssa ja autoerotiikkaa - jos pitää ruisleivästä, ei kai ole kiellettyä nauttia myös ranskanleivästä.

Joillakin se on fantasia, jonka haluaa säilyttääkin sellaisena, joillekin se on toteutumista odottava haave. Oli kummin vain, ei kyseessä automaattisesti suinkaan ole orastava transvestisuus. Edellä olevat määritelmät ovat vain yksi vaihtoehto avata käsitteiden sisältöä eivätkä varmasti kaikin osin tee oikeutta kohteelleen.

Monipuolisten ilmiöiden määritteleminen lyhyesti mutta kattavasti on ylivoimainen tehtävä. Kaikkia määritelmiä ei ole tarpeen tuntea, tavoitteena on ollut luoda katsaus seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuteen ja monitasoisuuteen.

Luokittelu ei siis sinänsä ole oleellista ja toisinaan se voi olla haitallistakin. Sanat ovat kuitenkin ilmaisun ja ymmärtämisen välineitä. Monelle on tärkeää löytää erilaisten määrittelyjen rajoja, jotta saisi selvää siitä, mikä oikein itse on. Toisinaan eri määritelmien erot voivat ensilukemalta tuntua hiustenhalkomiselta, mutta lähemmin tarkasteltuna ne saattavat osoittautua hyvinkin merkityksellisiksi. Toisaalta, määritelmien kanssa voi käydä kuten minulle: Lähtiessäni sieltä kysymykseni oli mikä on nainen ja mitä on mies.

Työskennellessäni Transtukipisteeltä törmäsin toistuvasti samoihin transvestisuutta koskeviin kysymyksiin. Tässä niistä joitakin vastauksineen. Kuinka paljon transvestiitteja on? Määrän tutkiminen on vaikeaa, koska ilmiö on niin moniselitteinen ja eri tavoin koettu, eikä tietotransvestiittien määrästä ole loppujen lopuksi myöskään ole kovin oleellinen.

Tutkimuksia on kuitenkin tehty. Tuoreimmissa tutkimuksissa on arvioitu, että noin kaksiprosenttia miesväestöstä on transvestiitteja. Suomenkokoisessa väestöpohjassa se tarkoittaisi osapuilleen Pukeutuuko transvestiitti joka päivä naisten vaatteisiin? Toisessa ääripäässä on transvestiitti, joka päivisinkin pitää naisten vaatteita niin paljon kuin mahdollista vaikkapa muiden vaatteiden alla ja sitten iltaisin kotiin päästyään pukeutuu naiseksi kokonaan.

Toisessa päässä on transvestiitti, joka laittautuu muutamankerran vuodessa ja silloin kunnolla. On myös kaikkea siltä väliltä. Transvestiittien tarve osa-aikatyttöilyyn ei ole vakio. Joillakin tarve on suurimmillaan kesäisin: Ovatko transvestiitit miehenäkin naisellisia eleissä ja puhetyylissä ja muutenkin?

Transvestiittimiesten arkiroolien variaatio on yhtä laaja kuin miesten ylipäätäänkin. Miksi transvestiitit pukeutuvat niin tökerösti, että heidät erottaa kadulla? Monet transvestiitit eivät erotu muista kadulla kulkijoista. Alle vuotiaistakin joka kolmas tuntee näin. Tämä on ehkä suurin seksuaalinen vallankumous sitten ehkäisypillerin keksimisen ja homoseksuaalisuuden yhteiskunnallisen hyväksymisen.

Biseksuaalisuus tai lesbous tuskin ovat yllättäen lisääntyneet näin paljon. Todennäköisemmin kyse on aiempaa sallivammasta ilmapiiristä, joka on tuonut naisille mahdollisuuden tutkia ja kokeilla seksuaalisuutensa eri puolia. Olkoon selitys mikä tahansa, kyse on mullistavasta tiedosta. Nuoret naiset ovat alkaneet hakea seksuaalista mielihyvää toisten naisten kanssa. Nykynaisten seksuaalinen nautinto ei enää ole riippuvainen vain miehistä.

Nainen haluaa olla rauhassa. Seksistä tulee kuitenkin helposti parisuhteen kipukohta. Epäsuhtaiset seksihalut ja —mieltymykset, riitely, painostaminen ja stressi uhkaavat sammuttaa kipinän lopullisesti. Sänky ei saa olla taistelukenttä. Tämä on naisten itsensäkin hyvä muistaa. Mitä enemmän nainen kokee, että hänen pitäisi haluta, sitä kauemmaksi nautinto karkaa. Kirjoittaja on helsinkiläinen terveys- ja hyvinvointiaiheisiin erikoistunut toimittaja, joka yrittää ymmärtää itseään ja muita.

Uskoo pienen flirtin piristävän elämää paremmin kuin kuohuviini. Jutussa on käytetty lähteenä teosta: Rakastan sinua ystävä — ja nyt ole hyvä ja häivy elämästäni Kun puolet ihmiskunnasta tuulettaa traumojaan, sen kuuluukin tuntua pahalta — Kolme vinkkiä metoon jälkeiseen maailmaan 4.

Syntiset alusvaatteet ovat portti eroon — kolme surkeinta parisuhdeneuvoa ja kaksi loistavaa 8. Luokaton lukio ja henkihieveriin säästetty ammattikoulu jättävät nuoret heitteille Viina vie, suomalainen sen kun vikisee Rakas, sinusta on tullut köntys Kymmenen päivää sitten Thaimaassa Tham Luangin luolastoon kadonnut nuorten jalkapallojoukkue löydettiin elossa maanantaina alkuillasta Suomen aikaa.

Elokuussa valtakunnansovittelijana aloittavan Vuokko Piekkalan ensilausunnot eilisessä Ylen ykkösaamussa ovat saaneet palkansaajapuolen liittojohtajilta täystyrmäyksen. Poliisin mukaan koneessa oli kaksi henkilöä ja he pääsivät itse ulos koneesta.

Yle Tunnuksen käyttöehdot ovat muuttuneet Hyväksyn käyttöehdot Hyväksyn myöhemmin. Mitä nainen haluaa sängyssä? Viisi vastausta ikuiseen mysteeriin Kun toppatakit ja villahousut vihdoin kuoritaan pois päältä, herää halu olla toisen lähellä, iholla.

Jaa artikkeli Facebookissa Nainen haluaa, että hänen nautintonsa on tärkeää Naisen nautinto vaatii aikaa ja viitseliäisyyttä kumppanilta. Nainen haluaa enemmän Finsex-tutkimuksen mukaan parisuhteessa elävistä naisista noin puolet haluaisi parisuhteessaan useammin yhdyntöjä siirryt toiseen palveluun. Nainen haluaa naista Saman Finsex-tutkimuksen mukaan alle vuotiaista naisista peräti 40 prosentin seksuaalinen mielenkiinto ei kohdistu vain miehiin siirryt toiseen palveluun.

Nainen haluaa olla rauhassa Aina ei tee mieli. Ja se on ihan ok. Paula Tiessalo Kirjoittaja on helsinkiläinen terveys- ja hyvinvointiaiheisiin erikoistunut toimittaja, joka yrittää ymmärtää itseään ja muita. Lisää aiheesta 7 Ota yhteyttä. Rovaniemi Pienkone teki pakkolaskun Rovaniemellä — Seuraa suorana tiedotustilaisuutta lentokentältä. Thaimaa Loukussa olevat thaipojat opetetaan sukeltamaan — ruokaa viedään luolaan kuukausien tarpeisiin.

Thaimaa "Suurin riski on panikointi" — Suomalaispsykologi korostaa rauhallista etenemistä pelastusoperaatiossa. Thaimaa Katso Ylen erikoislähetys operaation etenemisestä:

...

THAI HIERONTA TIKKURILA GAY PENIS LÄVISTYS

Halu naiseen, miehen ruumis ja miehen rooli sekä halu mieheen, naisen ruumis ja . Kiinnostunut lukija voi etsiä käsiinsä vaikkapa teoksen "Uusin silmin. . ( homoseksuaalinen nainen, emotionaalinen ja seksuaalinen halu kohdistuu naisiin) Jotkut miehet pukeutuvat naisten vaatteisiin, vaikkapa alusvaatteisiin tai pitkiin. seksi. klo Paula Tiessalo. Yle Uutisgrafiikka Mitä ihmettä naiset siis sängyssä haluavat? sitten ehkäisypillerin keksimisen ja homoseksuaalisuuden yhteiskunnallisen hyväksymisen. Mistä tämä Maanantai on Saksan hallituksen kohtalon päivä, kompromissia etsitään vielä kerran – tästä pääset kärryille. elokuu Varatut miehet etsivät suoranaista seksiä tai ainakin seikkailua viestien Miehet haluavat korkokengät, stay upit, seksialusvaatteet, öljyt.

Myös parisuhteessa olevilla miehillä halut ovat toteutunutta selvästi suurempia. Eipä ihme, että niin moni parisuhde kariutuu. Saman Finsex-tutkimuksen mukaan alle vuotiaista naisista peräti 40 prosentin seksuaalinen mielenkiinto ei kohdistu vain miehiin siirryt toiseen palveluun.

Alle vuotiaistakin joka kolmas tuntee näin. Tämä on ehkä suurin seksuaalinen vallankumous sitten ehkäisypillerin keksimisen ja homoseksuaalisuuden yhteiskunnallisen hyväksymisen.

Biseksuaalisuus tai lesbous tuskin ovat yllättäen lisääntyneet näin paljon. Todennäköisemmin kyse on aiempaa sallivammasta ilmapiiristä, joka on tuonut naisille mahdollisuuden tutkia ja kokeilla seksuaalisuutensa eri puolia.

Olkoon selitys mikä tahansa, kyse on mullistavasta tiedosta. Nuoret naiset ovat alkaneet hakea seksuaalista mielihyvää toisten naisten kanssa. Nykynaisten seksuaalinen nautinto ei enää ole riippuvainen vain miehistä.

Nainen haluaa olla rauhassa. Seksistä tulee kuitenkin helposti parisuhteen kipukohta. Epäsuhtaiset seksihalut ja —mieltymykset, riitely, painostaminen ja stressi uhkaavat sammuttaa kipinän lopullisesti. Sänky ei saa olla taistelukenttä. Tämä on naisten itsensäkin hyvä muistaa. Mitä enemmän nainen kokee, että hänen pitäisi haluta, sitä kauemmaksi nautinto karkaa. Kirjoittaja on helsinkiläinen terveys- ja hyvinvointiaiheisiin erikoistunut toimittaja, joka yrittää ymmärtää itseään ja muita.

Uskoo pienen flirtin piristävän elämää paremmin kuin kuohuviini. Jutussa on käytetty lähteenä teosta: Rakastan sinua ystävä — ja nyt ole hyvä ja häivy elämästäni Kun puolet ihmiskunnasta tuulettaa traumojaan, sen kuuluukin tuntua pahalta — Kolme vinkkiä metoon jälkeiseen maailmaan 4. Syntiset alusvaatteet ovat portti eroon — kolme surkeinta parisuhdeneuvoa ja kaksi loistavaa 8.

Luokaton lukio ja henkihieveriin säästetty ammattikoulu jättävät nuoret heitteille Viina vie, suomalainen sen kun vikisee Rakas, sinusta on tullut köntys Kymmenen päivää sitten Thaimaassa Tham Luangin luolastoon kadonnut nuorten jalkapallojoukkue löydettiin elossa maanantaina alkuillasta Suomen aikaa.

Elokuussa valtakunnansovittelijana aloittavan Vuokko Piekkalan ensilausunnot eilisessä Ylen ykkösaamussa ovat saaneet palkansaajapuolen liittojohtajilta täystyrmäyksen. Poliisin mukaan koneessa oli kaksi henkilöä ja he pääsivät itse ulos koneesta.

Yle Tunnuksen käyttöehdot ovat muuttuneet Hyväksyn käyttöehdot Hyväksyn myöhemmin. Mitä nainen haluaa sängyssä? Viisi vastausta ikuiseen mysteeriin Kun toppatakit ja villahousut vihdoin kuoritaan pois päältä, herää halu olla toisen lähellä, iholla.

Jaa artikkeli Facebookissa Nainen haluaa, että hänen nautintonsa on tärkeää Naisen nautinto vaatii aikaa ja viitseliäisyyttä kumppanilta. Nainen haluaa enemmän Finsex-tutkimuksen mukaan parisuhteessa elävistä naisista noin puolet haluaisi parisuhteessaan useammin yhdyntöjä siirryt toiseen palveluun. Nainen haluaa naista Saman Finsex-tutkimuksen mukaan alle vuotiaista naisista peräti 40 prosentin seksuaalinen mielenkiinto ei kohdistu vain miehiin siirryt toiseen palveluun.

Nainen haluaa olla rauhassa Aina ei tee mieli. Ja se on ihan ok. Paula Tiessalo Kirjoittaja on helsinkiläinen terveys- ja hyvinvointiaiheisiin erikoistunut toimittaja, joka yrittää ymmärtää itseään ja muita.

Lisää aiheesta 7 Ota yhteyttä. Rovaniemi Pienkone teki pakkolaskun Rovaniemellä — Seuraa suorana tiedotustilaisuutta lentokentältä. Olen kyllä samaa mieltä kanssasi. Blogitekstisi vain herätti negatiivisen reaktion: Kaikella on kuitenkin tarkoitus enkä minä voi muuta kuin olla oma itseni.

Pääasia, että suhteenne voisi mahdollisimman hyvin ja olisitte molemmat sitoutuneet sitä hoitamaan yhteisillä pelisäännöillä. Koska tähän ei näy tulleen ainoatakaan miesten kommenttia niin lisätään edes yksi. Minun nähdäkseni Minna osuu napakymppiin tuossa tekstissään, niin raadollista kuin se onkin. Oma vaimoni kuuluu juuri siihen ryhmään joka ei osaa nauttia seksistä eikä sitä isommin koe tarvitsevansa. Peilistä hän näkee ylipainoisen hirviön, vaikka miehensä eli minun silmissäni tuo hänen hieman ylimääräistä rasvaa kerännyt kroppansa on aivan riittävän seksikäs.

Varmasti vikaa on itsessänikin ja taidoissani mutta nainen joka kykenee sanomaan lähinnä "en tiedä" kysyttäessä mitä haluaa, on hieman vaikea lähestyttävä.

Suomalainen nainenhan tyypillisesti olettaa miehensä olevan telepaatti joka osaa lukea ajatukset täydellisesti kehon kielestä. On pieni ihme etten ole pettänyt. Tilaisuuksia ja tarjokkaita kuitenkin on, sillä en ole mikään kaljamahainen hissukka. Vaimoni onneksi minulla on kohtaanto-ongelma, eli ne naiset jotka silloin tällöin yrittävät päästä sänkyyni tai sydämeeni eivät onneksi ole mielestäni syrjähypyn väärtejä.

Teille telepaatin kykyjä mieheltänne odottaville naisille suosittelen lämpimästi Minnan neuvoja. Tutustukaa itseenne, tutustukaa seksuaalisuuteenne, ottakaa selvää siitä mitä haluatte ja jos se mitä haluatte ei nuku vierellänne öisin, niin tehkää asialle jotain.

Mietin mihin uskon elämässä ja mikä kantaa. Mietin konservatiiveja ja yhteiskunnan normeja ja sitten taas mietin, että mihin minä tässä elämässäni uskon. Uskon aitouteen, rehellisyyteen, siihen että asioista puhutaan. Tämä teksti on naisille. Ja se saattaa pelastaa, jos ei parisuhdetta, ainakin jossain parisuhteessa pienen hetken tai vaiheen. Jos olen jotain oppinut aikuisena sinkkunaisena miehistä tänä kesänä niin sen, että he haluavat seksiä.

Varatut miehet etsivät suoranaista seksiä tai ainakin seikkailua viestien muodossa, jos he eivät saa tyydytystä kotona. He haluavat kuumaa seksiä, eri tavoin, eri tasoin ja he haluavat halukkaan naisen. Naisen, joka rakastaa vartaloaan, rakastaa seksiä, haluaa oppia uutta ja palvella miestä fyysisesti. Sori, tämä on totuus. Miehet haluavat korkokengät, stay upit, seksialusvaatteet, öljyt, porttikongit, suihkut, pornoa, you name it. Sen jälkeen he haluavat pitää sinua kädestä kiinni ja kertoa, että olet tärkeä.

Eräs ystävättäreni kertoi, miten hän on oppinut pitkän avioliittonsa aikana ja suhdekriisin jälkeen nostamaan miehensä seksitarpeet isoon asemaan. Hän huolehtii siitä, että heillä on aikaa seksille ja erilaisia paikkoja ja tilaisuuksia rakastelemiselle. Heidän suhteensa voi paremmin kuin koskaan. Naisen on usein vaikea innostua seksistä, jos hän ei ole itse fyysisesti kunnossa. Siksi omaan ulkonäköön ja kuntoon kannattaa satsata.

Poikkeuksia tietysti löytyy, sekä miehistä että naisista ja joka asiassa. Olen käynyt kesän aikana aiheesta keskusteluita monen miehen kanssa ja siksi avaan nyt sanallisen arkkuni suoraan aiheesta. Nainen, jos et nauti seksistä, työstä asiaa. Seksi on mahtava juttu, oikean ihmisen kanssa.

Älä anna seksin väljähtyä. Useimmiten miehesi hakeutuu muualle, jos seksi ei toimi, ja silloin on aina myös se riski, että joku pääsee hänen sydämeensä.

Ilmaista panoseuraa isoja homo kaluja

Seksi alusvaatteet mies etsii naista homoseksuaaliseen